Begrijpen
Stap 2. Begrijpen
Na het onderdeel Waarnemen, wordt het integratief beeld vastgesteld. U maakt een samenvatting over wat er in essentie aan de hand is op basis van de waarnemingen. U vindt hier de ontwikkeldoelen per leergebied en leergebied overstijgend, met de daarbij noodzakelijke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, om dit cruciale doel te bereiken. Het TOP dossier heeft hierbij ook ruimte voor de opvoedingssituatie en het sociale netwerk.
Begrijpen
TOP dossier Waarnemen
TOP dossier Plannen