Plannen - Het Totaal Ontwikkelplan
Stap 3. Plannen
Om vanuit het ontwikkelingsperspectief de cruciale doelen om te zetten naar een ontwikkelplan, wordt per doel de realistische ambitie en de aanpak vastgesteld. Per ondersteuningsniveau wordt aangegeven waar en door wie de uitvoering wordt gedaan en hoe het wordt bekostigd.
Plannen - Het Totaal Ontwikkelplan
Plannen - Het Totaal Ontwikkelplan
Plannen - Het Totaal Ontwikkelplan
Plannen - Het Totaal Ontwikkelplan