Waarnemen
Stap 1. Waarnemen
In het TOP dossier worden alle relevante gegevens uit het Leerlingadministratie- en Leerlingvolgsysteem per onderdeel automatisch gegroepeerd. Dit maakt het onderdeel Waarnemen tot het startpunt voor de HGW-cyclus voor alle ondersteuningsvragen.
Waarnemen
Waarnemen
Waarnemen
Waarnemen