Het TOP dossier

Binnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen is een grote behoefte aan een digitaal groeidocument, dat gegevens ophaalt uit verschillende Leerling Volgsystemen, om bureaucratie te verminderen. Met de input van ouders, scholen, jeugdhulp, leerplicht en leerlingenvervoer is er webbased 1 kind 1 plan ontwikkelt. Dit is het TOP dossier.
Het TOP dossier - Dotcomschool
Het TOP dossier wordt al volop gebruikt en de reacties zijn positief omdat het Handelingsgericht werken (HGW) en een ontwikkelperspectiefplan in één is. Naast de omgeving voor scholen gaat de ontwikkeling van het TOP dossier door, zodat ook alle uitwisselingen kwaliteitszorg en de TLV-administratie gefaciliteerd worden. Vanuit draagvlak zijn alle partijen verbonden met één dossier.

Het TOP dossier is ontwikkeld door Dotcomschool, in samenwerking met Astrid Ottenheym.

Ook de reactie van Noëlle Pameijer (ontwikkelaar HGW) is positief: "het ziet er mooi uit, toegankelijk vriendelijk en helder. De zeven principes van HGW komen erin terug, de gekleurde HGW-cyclus als terugkerend houvast, prachtig!"

Perspectief Op School

Wij werken intensief samen met het Utrechtse bedrijf Perspectief op School (POS) m.b.t. onze applicatie TOP dossier / SWV. Het resultaat: DE totaaloplossing voor samenwerkingsverbanden (SWV), besturen en scholen op het gebied van digitale procesoptimalisatie en inzicht in en rondom passend onderwijs.

Scholingen


De Rolf Groep is gecertificeerd trainingspartner van Dotcomschool. De Rolf Groep verzorgt de inhoudelijke HGW trainingen van TOP dossier voor PO-scholen (BAO/SBAO/SO) en VO-scholen (VO/VSO/PRO).

Het TOP dossier is niet alleen interactief en webbased, maar het communiceert ook met Leerling Administratie Systeem en Leerling Volg Systeem! Het vermindert bureaucratie en herhaling. Het Ontwikkelingsperspectief is geïntegreerd waardoor de overlap verdwijnt. Het ondersteunt ouders, scholen én externe partners bij het handelingsgericht arrangeren. Samen wordt het proces doorlopen met als resultaat een echt één kind/ één plan. Onderwijs, opvoeding en zorg komen samen.
 
- Astrid Ottenheym - Algemeen directeur Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Over Dotcomschool

Dotcomschool is een Nederlandse zelfstandige softwareleverancier die producten en diensten aanbiedt en ontwikkelt voor de onderwijsmarkt.
Onze Pay-off: ‘Betrokken bij het onderwijs’ is de essentie van de onderneming.

Dotcomschool streeft er naar om enkel software te ontwikkelen welke daadwerkelijk wordt gebruikt binnen het onderwijs. Gebruikers en onderwijspartners mogen dan ook meedenken in de verdere ontwikkeling van onze applicaties. Samen met het onderwijs komen wij zo tot unieke en gebruiksvriendelijke producten en diensten, welke aansluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk.

Flyer

Alle informatie over het TOP dossier, samengebundeld in onze flyer. Tevens een leuke poster voor in de klas!
 
Download hier de TOP dossier flyer