Het Totaal Ontwikkel Plan
TOP dossier is een webbased totaalplatform waarin de school, leerling (vanaf 16 jaar), ouders/verzorgers, samenwerkingsverband en eventueel andere betrokkenen (bijv. gemeente of jeugdzorg) o.b.v. het HGW/PDCA in samenwerken voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsvraag en zo samen passend onderwijs vormgeven binnen de regio. Zowel de processen op school als op samenwerkingsverband niveau worden door te werken met TOP dossier en SWV compleet ondervangen.

Ons platform bestaat uit twee soorten licenties, namelijk de TOP dossier schoollicentie en de SWV licentie. Binnen onze oplossing, waarbij het eigenaarschap én de regie bij de school i.s.m. ouders/verzorgers ligt. Er wordt op een planmatige manier en stapsgewijs de HGW-cyclus, waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren doorlopen om zo samen te komen tot 1 kind, 1 gezin, 1 plan.
 
Het TOP dossier is handelingsgericht werken, groeidocument, ontwikkelingsperspectiefplan, instemming ouders/verzorgers en aanvraagformulier in één, maar kan daarnaast ook ingezet worden als een minimale variant door te werken met een "Versnelde Route".
Er is niet alleen plaats voor een aanpak voor leren - onderwijs, maar ook voor ouders, jeugdhulp en zorg.

Kenmerken TOP dossier schoollicentie:
- Standaard- of maatwerk koppelingen gerealiseerd met alle leerlingadministratiesystemen (PO en VO) zoals SchoolOAS, ESIS, ParnasSys, Magister, SOMtoday en Eduarte
- Beheer van de licentie ligt bij de school zelf
- Werken met eigen documenten/formats (versnelde route) of TOP dossier gebruiken als webbased OPP/Groeidocument
- Samenwerken binnen 1 kind, 1 gezin, 1 plan (ouders/verzorgers als pedagogisch partner)
- Instemming ouders/verzorgers op handelingsdeel OPP kan op verschillende manieren digitaal geregistreerd worden
- Privacy gewaarborgd
- Compleet webbased (niks meer over de mail)
- Eigen dashboard met alle lopende ondersteuningsvragen o.b.v. rol
- Optimale samenwerking met partners (gemeente en jeugzorg) in de regio

Kenmerken SWV licentie:
- Compleet in te richten naar de organisatie, processen en werkwijze van het SWV
- Per medewerker kunt u maatwerk rechten en een gebruikersprofiel koppelen o.b.v. functie binnen SWV
- Flexibel instelbare Toolboxen (Arrangementen en TLV) gekoppeld aan eigen route en processen
- Dyslexie (vervullen van rol als poortwachter)
- Eigen archief en logboek per dossier
- Digitaal ondertekenen en afgeven van beschikkingen (worden rechtstreeks teruggekoppeld naar schoollicentie)
- Moderne webbased applicatie
- Makkelijk communiceren met scholen
- Anonieme monitoring (zelf exports samenstellen)
- Samenwerking met Perspectief Op School
Privacy gewaarborgd
De Logboekfunctie, Ondersteuning (arrangementen) en de Toelaatbaarheid Toolbox maken het TOP dossier compleet en flexibel. Gebruikers hoeven zich enkel bezig te houden met de inhoud van het dossier in een omgeving waarin privacy gewaarborgd is.

Bent u nieuwsgierig naar het TOP dossier?
Klik op 'start' en verken het TOP dossier!
Het Totaal Ontwikkel Plan

Interesse in een demonstratie van het TOP dossier?
Neem contact op via: Telefoon: 036-5472111 of stuur een e-mail: p.demol@topdossier.nl