TOP dossier

Een passend plan voor ieder kind.

Samen puzzelstukjes leggen rondom de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Vanaf 1-7-2023 is TOP dossier onderdeel van Perspectief op School. Naast het platform van TOP dossier verhuizen ook de medewerkers mee naar Perspectief Op School. Het samengestelde team van TOP dossier & Perspectief op School zal zo samen verder bouwen aan een mooie toekomst!

Jij bent leerkracht, intern begeleider, mentor of zorgcoördinator

Je hebt goed zicht op de leerlingen in jouw klas of school. Afhankelijk van de school waar jij werkt hebben sommige of alle leerlingen baat bij extra ondersteuning. Je denkt vooruit en werkt graag preventief samen met leerling, ouders/verzorgers en soms met het samenwerkingsverband aan een plan, zodat de leerling snel en passende ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Kijken naar wat een leerling vooral wel kan

Vaak kan de ondersteuning gewoon op school plaatsvinden en af en toe is de leerling meer gebaat bij een andere gespecialiseerde school. 

Binnen TOP dossier maak je dit plan samen met alle betrokkenen en wordt je ondersteund door een procesmatig en sturend format, dat is gebaseerd op de visie van het handelingsgericht werken. Samen kijken naar wat een leerling vooral wel kan.

Dubbele administratie? Daar houdt niemand van

Wij horen je al denken “moet ik nou op twee plekken dingen gaan registeren? Ik heb al zo weinig tijd en kom om in de administratie”. Wij zorgen voor goedwerkende software, zodat jullie je kunnen concentreren op de inhoud van het plan en de leerlingen. Daarom ligt de beheer en het regie van het TOP dossier bij de school zelf. We hebben de samenwerking opgezocht en verschillende koppelingen en importfunctionaliteit gerealiseerd met de verschillende leerling administratie systemen die worden gebruikt in het PO en VO. Zo hoef je bijvoorbeeld geen NAW gegevens of CITO gegevens meer in te voeren.

TOP dossier op OBS de Zuidwester in Heiloo​

Astrid Oudhoff werkte jaren als leerkracht, later als leerkracht én intern begeleider en nu alleen als intern begeleider. “Erg leuk. Ik werk al jaren op de Zuidwester, een school waar we veel bewegen. We zijn een ‘gezonde school’, cultuur is een belangrijke pijler en we geven Engels vanaf groep 1.”

In het TOP dossier werk je samen met alle betrokkenen

Je kunt de leerling gegevens van jouw eigen leerling administratiesysteem uitwisselen met het TOP dossier. Hiermee kun je direct met jouw eigen leerlingen aan de slag in het TOP dossier. Met het TOP dossier krijg je inzicht in de lopende ondersteuningsvragen van de leerlingen bij jouw in de groep of op school.

In het TOP dossier heb heeft je alle ruimte voor het beschrijven van de basisondersteuning maar ook voor extra ondersteuning van de leerling. Het registreren en het delen van deze gegevens met ouders/verzorgers, de leerling, het samenwerkingsverband en eventuele (externe) betrokkenen vindt plaats binnen één platform.

Inhoudelijke warme overdracht tussen scholen? TOP dossier maakt het mogelijk

Heeft de leerling baat bij een andere school en wordt de leerling uiteindelijk ingeschreven op een andere school? Met het TOP dossier kan u het complete plan + bestanden overdragen tussen scholen, zodat de ontvangende school direct verder kan werken binnen het plan van de leerling. 

Werk je met een eigen OPP format of wil je TOP dossier als inhoudelijk OPP gebruiken? Beiden zijn mogelijk! Per schoollicentie kun je ervoor kiezen hoe je TOP dossier wilt inzetten, namelijk als “loket” applicatie voor het samenwerkingsverband of als compleet plan (o.b.v. het HGW) voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. 

Interesse in werken met TOP dossier?

Partners

Koppelingen

Scroll to Top