TOP dossier

Perspectief voor ieder kind.

Samenwerken aan een passend plan, zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. 

Vanaf 1-7-2023 is TOP dossier onderdeel van Perspectief op School. Naast het platform van TOP dossier verhuizen ook de medewerkers mee naar Perspectief Op School. Het samengestelde team van TOP dossier & Perspectief op School zal zo samen verder bouwen aan een mooie toekomst!

Het Totaal Ontwikkel Plan voor Samenwerkingsverbanden

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling wel eens iets mee waardoor het minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat een kind moeilijk(er) leert. Meestal komt dat na verloop van tijd vanzelf weer goed. Soms niet. Dan is er hulp maar vooral een duidelijk en concreet plan nodig. Dit heet een Totaal Ontwikkel Plan en wordt opgesteld binnen onze webbased oplossing TOP dossier. 

De regie van dit Totaal Ontwikkel Plan ligt bij de school, waarbij de betrokkenheid en afstemming met leerling en ouders/verzorgers in is meegenomen. Daarnaast wordt het plan afgestemd op de behoeften van een kind.                        Heeft het extra ondersteuning nodig? Dan kijkt het samenwerkingsverband samen met school en ouders naar de beste en meest passende interventie. Zo kun je echt samenwerken aan het plan binnen één platform, zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. 

Tijdens scholingen kregen wij de volgende reacties van intern begeleiders/zorgcoördinatoren:

– TOP dossier biedt ondersteuning aan het Handelingsgericht werken.

– Het Ontwikkelingsperspectief Plan OP(P) is “inspectie-proof”.

– OP(P) kan tussentijds worden bewerkt en werkt cyclisch.

– Flexibel inzetbaar (ook de mogelijkheid om te blijven werken met eigen OPP/Formats).

– Het is een veilig platform in het kader van de privacy wetgeving (AVG).

– Het is transparant naar ouders.

– Diverse betrokkenen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd en uitgenodigd om mee te kijken.

– Documenten kunnen gemakkelijk worden toegevoegd, gedeeld en/of opgeslagen. 

– De OPP-trap (PO) wordt automatisch geladen/ uitstroomperspectief wordt hierdoor veel inzichtelijker. 

– De leerkracht komt weer meer in de regie.                     

– TOP dossier sluit aan bij leerling administratiesysteem van de school (Parnassys, ESIS, Magister, Somtoday etc.).     

– Mogelijkheden van TOP dossier om aansluiting met voorschoolse en overdracht naar VO verder te verbeteren. 

– Makkelijk te delen met SWV voor toekenning.

Samen stap voor stap handelingsgericht aan de slag

Met onze SWV oplossing worden de werkwijzen, organisatie/inrichting en de processen van het samenwerkingsverband compleet gedigitaliseerd én geautomatiseerd.

Medewerkers krijgen o.b.v. een eigen account en gebruikersprofiel alleen activiteiten en TOP dossiers binnen van de scholen of leerlingen waar zij bij betrokken zijn vanuit hun functie.

Scholen ervaren minder bureaucratie en het samenwerkingsverband bespaart tijd en geld.

Bij de implementatie van onze SWV applicatie kan het samenwerkingsverband afspraken maken met de schoolbesturen over de inzet van het TOP dossier. Omdat ons platform zeer flexibel is voldoet het aan de verschillende eisen en verwachtingen. Scholen blijven liever in hun eigen OPP werken en gebruiken TOP dossier alleen voor het versturen van de relevante  bestanden en voor het indienen van de aanvraag? Dat kan! Scholen zien de mogelijkheden om hun OPP te vervangen door TOP dossier? Fantastisch!  Zo kan elke school TOP dossier inzetten op de manier dat past bij hun wensen en behoefte.

Bij het (door)ontwikkelen van de SWV oplossing zijn meerdere PO en VO samenwerkingsverbanden betrokken geweest. Hierdoor sluit de applicatie volledig aan bij de Wet Passend Onderwijs. De applicatie is daarnaast zo in te richten dat het aansluit bij het model en de organisatie van het samenwerkingsverband. Beschikkingen worden met één druk op de knop ondertekend, automatisch opgesteld en verzonden naar de school. Daarnaast geven de exportfunctionaliteit en de vaste monitor onderdelen u en de aangesloten schoolbesturen direct inzicht in alle toegekende extra ondersteuning, zodat jullie hierover het inhoudelijke gesprek kunnen voeren.

De voordelen van SWV voor uw samenwerkingsverband
• Applicatie van deze tijd! Gebruiksvriendelijk, snel, overzichtelijk en efficiënt!
• Maatwerk: gebruikersprofielen, rechten medewerkers, aanvraagformulieren opstellen per toolbox-optie, openingstijden, automatiseren toelichting beschikking/Pdf per optie etc.
• Eigen Excel exports samenstellen + vaste monitor onderdelen voor arrangementen & toelaatbaarheden
• AVG proof (o.a. 2FA, Bewaartermijnen & Auditlogging)

Relaties

Scroll to Top